Daniel Carter – tenor & alto saxophones, trumpet, flute, clarinet | Shanir Ezra Blumenkrantz – bass, oud | Kevin Zubek – drums, percussion

Produced by Chinatown. Composed by Chinatown (Daniel Carter, Kevin Zubek, Shanir Ezra Blumenkranz). Recorded and mixed by Martin Bisi, BC Studios, Brooklyn, NY, August 25 – 26, 2003. Photos by Kevin Zubek and Shanir Ezra Blumenkranz. Cover design by Witold Stelmachniewicz.

Tracklist: 1. Hak Zhou [11:59] 2. Tai Hong Lau [05:20] 3. Sun Dou [04:16] 4. Zhong Guo [02:00] 5. Xiao Zhi An [05:19] 6. Shun Da [03:07] 7. Jing Jing Lok [03:22] 8. Sun Mei [05:19] 9. Xian Shi [05:02] 10. Teng Fei [05:18] 11. Guo Zhi Han [07:54]